aktuality / pozvánky na podujatia Print E-mail


ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA "Partnerstvo hlinou spečatené"

Srdečne pozývame na konferenciu ku projektu "Partnerstvo hlinou spečatené", ktorá sa uskutoční v Michalovciach v hoteli Družba 23.3.2017 (štvrtok) od 9:30. Účasť na projekte je limitovaná, v prípade záujmu prosíme o potvrdenie účasti s uvedením mena a priezviska, príp. vysielajúcej organizácie.

Program konferencie        Tlačová správa, 23.03.2017


Image

Image
 
2 VÝSTAVY "Across the Border I." NA UKRAJINE


Srdečne pozývame na vernisáž výstavy "Across the Border I.", na ktorej bude predstavená keramická tvorba a maľba z tvorivého pobytu slovenských a ukrajinských umelcov. Výstavy sa uskutočnia v Užhorode a Kyjeve.

Image

pozvanka pdf                  plagat pdf

Image

pozvanka pdf                  plagat pdf


10 VÝSTAV "Across the Border I." NA SLOVENSKU


Srdečne pozývame na vernisáž výstavy "Across the Border I.", na ktorej bude predstavená keramická tvorba a maľba z tvorivého pobytu slovenských a ukrajinských umelcov. Výstavy sa uskutočnia postupne v 10-tich slovenských mestách.

Image

ImageDIVADLO "Neprebudený", Bežovce 11.12.2016 a Užhorod 12.12.2016

Image

ImageKONFERENCIA "Partnerstvo hlinou spečatené"


Srdečne pozývame na konferenciu ku projektu "Partnerstvo hlinou spečatené", ktorá sa uskutoční v Michalovciach v hoteli Družba 27.10.2016 (štvrtok) od 9:30. Účasť na projekte je limitovaná, v prípade záujmu prosíme o potvrdenie účasti s uvedením mena a priezviska, príp. vysielajúcej organizácie.

Program konferencie     Tlačová správa, 27.10.2016 

Image

Image


TVORIVÝ POBYT PRE UMELCOV "Across the Border I."
V auguste až septembri 2016 sa uskutoční desaťdňový tvorivý pobyt v novozriadenom kontaktnom centre v Bežovciach zameraný na keramickú tvorbu, maľbu a rôzne výtvarné techniky, na ktorom sa zúčastnia umelci zo Slovenska aj Ukrajiny. 

ImageDENNÝ TVORIVÝ TÁBOR "Keramický svet"


5-dňové tábory pre deti od 6 do 14 rokov formou tvorivých dielní počas prázdninového leta v júli (04.-08. júla 2016) a v auguste (15.-19. augusta 2016). Tvorivé dielne zahŕňajú prácu s hlinou a sklom, techniky - ako modelovanie z voľnej ruky, točenie na hrnčiarskom kruhu, prácu s farebnými glazúrami, vitrážové techniky a tvorbu sklenenej mozaiky. 

Image

ImageANNOGALLERY OPEN AIR


Srdečne pozývame deti aj dospelých na otvorené stretnutie s umením - ANNOGALLERY OPEN AIR 2016, ktoré sa uskutoční v rámci projektu "Partnerstvo hlinou spečatené". Príďte si vyskúšať svoju tvorivosť pri zhotovení vlastného keramického dielka modelovaním z voľnej ruky, alebo na hrnčiarskom kruhu. 

Image

Image

Image


KERAMICKÉ TVORIVÉ DIELNE - modelovanie s hlinou a glazovanie
Keramické tvorivé dielnie v rámci projektu "Partnerstvo hlinou spečatené".

Image

Image


Harmonogram podujatí


Termín Miesto Čas Názov aktivity
       
Marec 2016
22.3.2016 Špeciálna základná škola Sobrance, Tyršova 284/1, 073 01 Sobrance 8:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
22.3.2016 Základná škola s materskou školou Porúbka, Porúbka 20, 072 61 Porúbka 13:30 - 18:30 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
30.3.2016 Špeciálna základná škola Sobrance, EK - ŠZŠ Gorkého 1044/34, 073 01 Sobrance 8:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
30.3.2016 Základná škola s materskou školou Porúbka, Porúbka 20, 072 61 Porúbka 13:30 - 18:30 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
       
Apríl 2016
4.4.2016 Základná škola s materskou školou Porúbka, Porúbka 20, 072 61 Porúbka 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
5.4.2016 Špeciálna základná škola Sobrance, Tyršova 284/1, 073 01 Sobrance 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
13.4.2016 Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce 07:45 - 12:45 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
13.4.2016 Základná škola Sobrance, Komenského 6, 073 01 Sobrance 13:15 - 15:45 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
14.4.2016 Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce 07:45 - 12:45 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
14.4.2016 Základná škola Sobrance, Komenského 6, 073 01 Sobrance 13:15 - 15:45 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
15.4.2016 Základná škola s MŠ Bežovce, 072 53 Bežovce č. 417 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
18.4.2016 Základná škola s materskou školou Porúbka, Porúbka 20, 072 61 Porúbka 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
19.4.2016 Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce 07:45 - 12:45 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
19.4.2016 Základná škola Sobrance, Komenského 6, 073 01 Sobrance 13:15 - 15:45 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
20.4.2016 Základná škola Michalovce, Okružná 17, 071 01 Michalovce 07:45 - 12:45 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
20.4.2016 Základná škola Sobrance, Komenského 6, 073 01 Sobrance 13:15 - 15:45 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
21.4.2016 Základná škola s MŠ Bežovce, 072 53 Bežovce č. 417 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
27.4.2016 Základná škola Sobrance, Komenského 6, 073 01 Sobrance 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
28.4.2016 OKCIMA Aktiv Bežovce - Organizácia Pomoci Telesne Postihnutej Mládeže (Partner4), Kultúrny dom Bežovce, 072 53 Bežovce 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
29.4.2016 Špeciálna základná škola Sobrance, EK - ŠZŠ Gorkého 1044/34, 073 01 Sobrance 8:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
       
Máj 2016
3.5.2016 OKCIMA Aktiv Bežovce - Organizácia Pomoci Telesne Postihnutej Mládeže (Partner4), Kultúrny dom Bežovce, 072 53 Bežovce 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
4.5.2016 Základná škola Sobrance, Komenského 6, 073 01 Sobrance 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
5.5.2016 Základná škola s MŠ Bežovce, 072 53 Bežovce č. 417 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
6.5.2016 Základná škola s MŠ Bežovce, 072 53 Bežovce č. 417 08:00 - 13:00 Keramické tvorivé dielne - Glazovanie
       
Jún 2016
1.6.2016 Sobrance, areál Základnej školy,Komenského 6, 073 01 Sobrance 10:00 - 18:00 Annogallery Open Air -  tvorivé podujatie pre verejnosť
2.6.2016 Bajany, Denný stacionár Bajany, 072 54 Bajany 161 13:00 - 18:00 Keramické tvorivé dielne - Modelovanie s hlinou
3.6.2016 Michalovce, areál Základnej školy, Okružná 17, 071 01 Michalovce 10:00 - 18:00 Annogallery Open Air -  tvorivé podujatie pre verejnosť
14.6.2016 Zemplínska šírava, hotel Felícia (škola v prírode), Partner: ŠZŠ Sobrance, Tyršova 284/1, 073 01 Sobrance 08:00 - 13:00 Tvorivý pobyt, tvorivé dielne - modelovanie z hliny, točenie na hrnčiarskom kruhu
 25.06.16 Zemplínska šírava, hotel Energetik, Kaluža, Partner: OKCIMA Aktiv Bežovce -Organizácia Pomoci Telesne Postihnutej Mládeže (Partner4), Bežovce 08:00 - 13:00 Tvorivý pobyt, tvorivé dielne - modelovanie z hliny, točenie na hrnčiarskom kruhu
       
Júl 2016
2.7.2016 Poprad, Námestie sv. Egídia – pri fontáne, 058 01 Poprad 10:00 - 18:00 Annogallery Open Air -  tvorivé podujatie pre verejnosť
04.-08.07.16 Ateliér Hôrka, Ondrej 59, 059 12 Hôrka 08:00 - 18:00 Denný tvorivý tábor pre deti
       
August 2016
15.-19.08.16 Ateliér Bežovce, 072 53 Bežovce 66 08:00 - 18:00 Denný tvorivý tábor pre deti
 25.08.16 Vysoké Tatry, hotel Hubert, artner: OKCIMA Aktiv Bežovce -Organizácia Pomoci Telesne Postihnutej Mládeže (Partner4), Bežovce  08:00 - 13:00   Keramická tvorivá dielňa
       
September 2016
26.08. - 04.09.16 Ateliér Bežovce, 072 53 Bežovce č.66 26.08.16 od 18:00 - 04.09.16 do 18:00  Tvorivý pobyt pre umelcov zo Slovenska a Ukrajiny
       
Október - december 2016
27.10.16 Hotel Družba Michalovce 09:30 - 18:00  Konferencia ku projektu

27.10.- 2.11.16
Hotel Družba Michalovce,
Jána Hollého 698/1
Vernisáž 27.10.2016 o 14:30  1.výstava "Across the Border" SK
7. - 13.11.16
Hotel Zemlín Trebišov,
M.R.Štefánika 861/230
Vernisáž 7.11.2016 o 15:30  2.výstava "Across the Border" SK
14. - 20.11.16
OKC Rožňava, Šafárikova 20 Vernisáž 14.11.2016 o 15:00  3.výstava "Across the Border" SK
21. - 27.11.16
Mestské kultúrne stredisko Rimavská Sobota, Námestie Š.M.Daxnera 1723
Vernisáž 21.11.2016 o 15:30  4.výstava "Across the Border" SK
29.11. - 5.12.16
Inštitút Juraja Páleša, Katolícka univerzita Levoča, Bottova 15
Vernisáž 29.11.2016 o 15:30  5.výstava "Across the Border" SK
6. - 12.12.16
Reštaurácia Gurmán Prešov, Škultétyho 30
Vernisáž 6.12.2016 o 14:00  6.výstava "Across the Border" SK
16. - 22.12.16
Foyer Stavebnej fakulty, Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215
Vernisáž 16.12.2016 o 15:00  7.výstava "Across the Border" SK
11.12.16
Bežovce, Kultúrny dom Nedeľa o 16:00  Divadelné predstavenie "Neprebudený"
12.12.16
Užhorod, Akadémia umení A. Erdeli, aula, ul. Minajska 38/80 Pondelok o 14:00 miestneho času
 Divadelné predstavenie "Neprebudený"
       
Január - marec 2017
23.-29.01.17
Mestský úrad v Poprade, vestibul Nábrežie Jána Pavla II. 2802
Vernisáž 23.01.2017 o 15:00 8.výstava "Across the Border" SK
23.01.-20.02.17
Poprad, Annogallery, ubytovanie CIN CIN - penzión a reštaurácia, Velické námestie 1173/5 Poprad
Celodenné aktivity
Poznávacie pobyty pre deti, 3 turnusy
07.-15.02.17
Trenčín, výstavné priestory Trenčianskeho samosprávneho kraja, K Dolnej stanici 7282/20A Vernisáž 07.02.2017 o 16:00 9.výstava "Across the Border" SK
16.-24.02.17
Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava Vernisáž 16.02.2017 o 15:00 10.výstava "Across the Border" SK
01.-09.03.17
Ужгород / Užhorod
Обласна рада, атріум/ Oblastná rada, átrium
пл. Народна 4/nám. Narodné 4
вернісаж / vernisáž 01.03.2017 o 16:00 1. виставка / výstava Across the border I. UA
 
< Prev   Next >