Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 115

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 195

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 196

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 197

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 254
AnnoGallery06 - obchodné údaje
obchodné údaje Tlačiť E-mail

Názov: ANNOGALLERY

Sídlo:  Ondrej 59, 059 12 Hôrka, Slovenská republika

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 42084989

DIČ: 2022698920

Zastúpená: Ing. Katarínou Smikovou, riaditeľkou

Zapísaná: Register občianskych združení Ministerstva vnútra SR, pod číslom spisu: VVS/1-900/90-32311

 

Bankové spojenie:ČSOB, a.s., pobočka Poprad

IBAN účtu: SK64 7500 0000 0040 0693 7265

BIC/SWIFT: CEKOSKBX

 
Ďalšia >