Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 115

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 195

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 196

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php on line 197

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 250

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 251

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 252

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 253

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/mambots/system/jfdatabase.systembot.php:115) in /hosting/annogallery.eu/partnerstvo/index.php on line 254
AnnoGallery06 - Partnerstvo hlinou spečatené
Partnerstvo hlinou spečatené Tlačiť E-mailwww.eeagrants.sk     www.norwaygrants.skImage     Image

Supported by a grant from Norway.
Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic.

Projekt je financovaný z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

 

Názov projektu:     PARTNERSTVO HLINOU SPEČATENÉ
Program:
               SK08 – Cezhraničná spolupráca
Cieľ:
                     Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce
Výsledok:
              Vytváranie nových a podpora existujúcich partnerstiev prostredníctvom
spoločných kultúrnych aktivít a zdieľaním vzájomných skúseností.

Prijímateľ:
            ANNOGALLERY
Projektový grant:
   229 410 EUR
Trvanie projektu
:   06/2015 – 04/2017

Projektová zmluva - link www.crz.gov.sk:    PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu - pdf.


„Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou“ – „Slovakia – Ukraine: Cooperation across the Border“

„Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám“
„Cooperation with common values“

Stručný popis projektu:

Zámer projektu:

Zníženie existujúcich bariér cezhraničnej spolupráce formou vytvárania nových a podpory existujúcich partnerstiev medzi regionálnymi a miestnymi aktérmi Prešovského, Košického kraja a Zakarpatskej oblasti.

Výstup projektu:

Nové spolupracujúce a udržateľné partnerstvá medzi prijímateľom a partnermi v oblasti kultúrnej spolupráce, vzdelávania, služieb, informovanosti a budovania povedomia. Do partnerstva bude zapojený vyšší počet partnerov bez predchádzajúcich slovensko-ukrajinských skúseností, mimovládne organizácie, školy a miestne orgány verejného sektora a ústredné orgány. Projekt využije rôzne typy regionálneho potenciálu, spoločenský, kultúrny, vidiecky potenciál.

Výsledky projektu:

V rámci projektu budú uskutočnené rôzne podujatia. Celkovo sa uskutoční 54 rôznych iniciatív na oboch stranách spoločnej hranice (27 tvorivých keramických dielní pre deti a znevýhodnených občanov, 3 otvorené tvorivé podujatia pre verejnosť, 2 päťdňové denné tábory pre deti, 2 divadelné hosťovania, 5 poznávacích výmenných pobytov pre deti a školy, 1 tvorivý desaťdňový pobyt pre umelcov, 12 výstav a 2 konferencie, úvodná a záverečná).
Bude zriadené kontaktné centrum v Bežovciach, ktoré pozostáva z rekonštrukcie prenajatého objektu a z vybavenia tvorivej dielne technickými zariadeniami na prácu s keramikou, sklom a výtvarnými technikami.

Cieľové skupiny:

Projekt sa zameriava na deti, obyvateľov, širokú a odbornú verejnosť na oboch stranách pohraničného regiónu. Na organizovaných aktivitách sa zúčastní celkovo 2600 ľudí. Prostredníctvom tvorivého procesu budú do realizácie projektu zapojení aktívne. Mimovládne organizácie zameriavajúce sa na prácu s deťmi, znevýhodnenými skupinami, menšinami, ako i školy, miestna samospráva, kultúrne inštitúcie a nórsky partner budú tiež profitovať z nových vytvorených partnerstiev a spolupráce. Do realizácie aktivít budú zainteresovaní mladí ľudia do 25 rokov a iné zraniteľné skupiny.

Partneri projektu:


Partneri s finančnou účasťou:
Partner 1:        Patriarše Pútnické Centrum UGKC, Kyjev Ukrajina
Partneri bez finančnej účasti:
Partner 2:        Užhorodský spolok Slovákov, Užhorod, Ukrajina
Partner 3:        Obec Bežovce, Slovenská republiky
Partner 4:        Oblastné Koordinačné Centrum Ideálnej Mládežníckej Aktivit Aktiv  Bežovce 
–Organizácia Pomoci Telesne Postihnutej Mládeže,Bežovce, Slovakia
Partner 5:        Základná škola s MŠ Porúbka, Slovenská republika
Partner 6:        Špeciálna základná škola Sobrance, Slovenská republika
Partner 7:        Generálny konzulát SR v Užhorode, Ukrajina
Partner 8:        Kancelária verejného ochrancu práv, Bratislava, Slovenská republika
Partner 9:        Dagsenter for fysisk funksjonshemme, Oslo, Nórsko